Produktkategorier: Spillvatten / VA, Avloppspumpar

Pumpunderhåll på glid

Sewabloc
Publicerad: 28 maj 2018

KSB lanserar ny underhållshjälp för avloppspumpar. Med det justerbara hjälpmedlet Sewa Slide ska kranar eller lyftdon vara överflödiga. 

Enligt KSB kan en servicetekniker enkelt själv öppna en pump i KSB:s serie Sewabloc för att exempelvis kontrollera pumphjulet och ta bort fibrer och fast material.

Sewa Slide kan monteras och demonteras av en servicetekniker. För anläggningar med flera pumpar av samma modell räcker det med en enhet. Enheten sätts på den pump som ska underhållas.

Med den monterad behöver serviceteknikern bara ta bort skruvarna mellan pumphuset och lagerkonsolen. Sedan dras pumpens inbyggnadssats med pumphjul, axel, lager, tätningar och motor enkelt ut ur pumphuset.

Pumphuset sitter kvar i installationen med anslutning till sug- och tryckledningen. När pumpen öppnats är pumphjulet åtkomligt. När underhållsarbetena är klara skjuts inbyggnadssatsen med pumphjul, axel och motor in igen.

Produkten presenterades i VVS-Forum 5/2018
KSB Sverige AB
www.ksb.se
031-720 24 00