Produktkategorier: Spillvatten / VA, Dräneringspumpar

Pump för kondensvatten

Lowara TPI
Publicerad: 24 april 2013
Lowara TPI är en kondensvattenpump avsedd att samla upp och pumpa bort kondensvatten från exempelvis kylanläggningar, luftkonditionering och avfuktare när man inte kan leda kondensvattnet direkt till ett avlopp.

Lowara TP1 består av en uppsamlingsbehållare, en pump som trycker vattnet vidare i tryckledningen och nivåstyrning. Nivåstyrningen startar och stoppar pumpen, ger driftindikering med LED och ger larm vid driftproblem, som till exempel hög nivå.

Enligt Xylem är Lowara TPI energisnål, har låg ljudnivå och hög driftsäkerhet. Den har sfärisk permanent-magnetmotor, ECM teknik, elektronisk nivåreglering samt extern larmutgång.

Pumpen levereras med monteringssats med väggfäste och skruvar, 2 m kabel för extern larmsignal, 2 m anslutningskabel, backventil samt 6 m slang.

Produkten presenterades i VVS-Forum 4/2013
Xylem Sverige
www.xyleminc.com/se
08-475 60 00