Produktkategorier: Spillvatten / VA, Dräneringspumpar, Pumpar

Ny generation långlivad vattenpump

Etanorm
Publicerad: 22 maj 2013
Nu har KSB lanserat den senaste generationen av serien Etanorm. Serien har producerats nonstop sedan 1936 och i den nya generationen finns 43 pumpstorlekar som drivs med 2- eller 4-poliga motorer. Sortimentet har utökats med fler pumpstorlekar för att komma så nära bästa verkningsgrad som möjligt, menar KSB.

Den nya effektiva pumphyd­rauliken gör att pumpaggregaten klarar kraven i EU-förordning 547/2012 för vattenpumpar som träder i kraft 2015.

Försänkta pumphuspackningar ska ge tillförlitlig tätning även under mycket varierande driftförhållanden. Materialvalet inkluderar gjutjärn, brons, segjärn och rostfritt stål. Mångfalden material och ett stort urval av tätningar gör att den nya typserien passar de flesta applikationer.

Enligt KSB:s praxis för industripumpar levereras varje pump med pumphjulsdiametern svarvad till driftpunkten. Denna anpassning i kombination med det stora urvalet pumpstorlekar ger goda möjligheter att optimera verkningsgraden och minimera energianvändningen.

Produkten presenterades i VVS-Forum 5/2013
KSB MÖRCK AB
www.ksb.se
031-720 24 00