Produktkategorier: Spillvatten / VA, Avloppspumpar

Liten och lätt pumpstation

Flygt Compit 460
Publicerad: 15 september 2014
Flygt Compit 460 är en ovanligt lättinstallerad och robust pumpstation med mycket lång livslängd. Den väger lite och kan enkelt placeras ut för hand, uppger Xylem.

Compit 460 har bland annat lyfthandtag, skålformad botten (vilket minimerar sedimentansamlingen), flexibel övervakning, styrning och flexibla pumpar.

Enligt Xylem finns det ytterligare fördelar med den nya, mindre pumpstationen:
• Compit 460 är tålig och driftsäker. Utloppsröret är fastsvetsat, ger tät och hållbar anslutning till tanken samt förhindrar läckage.
• Installationskostnaderna blir mindre med en självförankrande, inbyggd fot som eliminerar behovet av både transportpallar och betongfundament. Variabla inloppsnivåer och dubbla kabelingångsmöjligheter ger flexibilitet vid placeringen.
• Den öppna utformningen av tanken gör det enkelt att rengöra eller inspektera pumpstationen utan att behöva ta bort pumpen. Om backventilen måste tas bort är den enkel att byta ut.

Produkten presenterades i VVS-Forum 9/2014
Xylem Sverige
www.xyleminc.com/se
08-475 60 00