Produktkategorier: Spillvatten / VA, Avloppspumpar, Brunnar

Låg tank till egna avlopp

CPX Avloppstank 6000
Publicerad: 19 december 2017

CPX Avloppstank 6000 är en ny sluten avloppstank på 6 m³ från Ci­pax. Tanken är mycket lågbyggd och ska passa alla system och mark­typer, menar Cipax.

Med flexibelt inlopp kan tanken monteras även under krävande markförhållanden. Den har inbyggda lyftöglor för säker och enkel installation. Till tanken medföljer ett låsbart och barn­säkert lock. Tanken är tillverkad i rotationsgjuten polyeten som gör den miljövänlig och helt återvinningsbar.

Avloppstank 6000 kompletterar Cipax familj av hållbara avloppstankar, slamavskiljare och reningsverk.

Produkten presenterades i VVS-Forum 12/2017
Cipax AB
www.cipax.se
0175-252 00