Produktkategorier: Spillvatten / VA, Dräneringspumpar

Kompakta pumpar tål kemi

Estigia
Publicerad: 30 augusti 2018

KSB lanserar nu Estigia – en ny vertikal groppumpserie med pumphydraulik enligt gällande keminorm för kemiska och petrokemiska industri.

Serien består av groppumpar som utvecklats för vertikal våtuppställning i slutna behållare under atmos­färiskt tryck.

Det vertikala utförandet gör pumparna mycket utrymmessnåla, uppger KSB. De finns med monteringsdjup i flera steg från 852 mm till 6 402 mm. Varje storlek kan fås med tryckrör i tre diametrar för minimala tryckförluster vid olika flöden.

Den integrerade täckplåten fungerar som behållarlock för enkel montering. Pumparna kan levereras tillverkade av gjutjärn, rostfritt stål eller duplexstål.

Temperatur på den pumpade vätskan kan ligga mellan -30 °C och +100 °C. Varvtalsreglerade eller oreglerade elmotorer med eller utan ATEX-godkännande kan användas.

Produkten presenterades i VVS-Forum 7–8/2018
KSB Sverige AB
www.ksb.se
031-720 24 00