Produktkategorier: Spillvatten / VA, Avloppspumpar

Kompakt pumpstation lyfter

Minilift F
Publicerad: 21 juni 2016

Nu lanserar GPA Flowsystem nya Minilift F, en pumpstation för toaletter med problem att få fallet på avloppet att räcka till. Pumpstationen är konstruerad för fristående installation i anslutning till en toalett med upp till två ytterligare avlopp, exempelvis från ett tvättställ eller en dusch.

Enligt GPA är Minilift F smidig och enkel att installera. Den har ett integrerat kolfilter för luftning och är godkänd enligt SS-EN 12 050. Pumpen styrs av en tryckgivare som inte ska påverkas av smuts och slam. Den har en kniv av rostfritt stål som gör att tryckröret kan hålla små dimensioner, diameter 28–34 mm.

Minilift F kommer med ett akustiskt alarm som inte kräver separat kontroll­enhet, allt är integrerat i stationen. Motor och kontrollenhet ligger i ett separat utrymme i stationen vilket gör det bekvämt och enkelt att serva och underhålla, uppger GPA.

Produkten presenterades i VVS-Forum 6/2016
GPA Flowsystem AB
www.gpa.se
0431-44 58 32