Produktkategorier: Spillvatten / VA, Takbrunnar

Klarar mera vatten

Blue Roof och Drain Roof
Publicerad: 20 februari 2020

Från Blücher kommer två nya takbrunnar av rostfritt stål.

Den ena är Blue Roof som ska klara kraftigare nederbörd. Den andra är Drain Roof som ska användas på gröna tak.

De är bägge delar av företagets modulära takavvattningssystem med komponenter som kan kombineras i vakuum- som självfallssystem.

Produkten presenterades i VVS-Forum 2/2020
Blücher Sweden AB
www.blucher.se
0480-44 47 00