Produktkategorier: Spillvatten / VA, Avloppspumpar

Inbyggd automatik i locket

LTA
Publicerad: 27 april 2016

Nu vässar Xylem sitt produkterbjudande för ”Lätt Trycksatta Avlopp” (LTA) och pumpstationer genom att lansera en komplett automatiklösning integrerat i locket på pumpstationen. Lösningen är speciellt attraktiv för de som vill slippa ha ett elskåp på tomten eller som har pumpstationen relativt långt ifrån byggnaden, menar Xylem.

Automatiken är förmonterad och levereras komplett, kvar är bara att ansluta matningen. Anslutning för lokalt ljud och/eller larmlampa är förberett som standard.

Produkten presenterades i VVS-Forum 4/2016
Xylem Water Solutions Sweden AB
www.xyleminc.com/se
08-475 60 00