Produktkategorier: Spillvatten / VA, Avloppspumpar

Ger tryck i avloppet

Flygt DXG Plus
Publicerad: 25 oktober 2017

Nu lanserar Xylem Sverige ett nytt koncept för lätt trycksatta avlopp (LTA), Flygt DXG Plus, en tuggerpump med smart automatik och kontroll.

Pumpstationen ska förenkla installation och service – dessutom minimeras underhållsbehovet, uppger Xylem.
• Enkel installation och driftsättning, det krävs ingen konfigurering, det behövs endast en 1-fas, 230 V matning inklusive signalkabel.
• Inget el-skåp på tomten, styrenheten hängs i en krok under locket.
• Den inbyggda automatiken möjliggör matning med 1-fas 230 V men pumpen levererar 3-fasprestanda.
• Servicevänlig, byte av pump eller styrenhet görs via kontaktdon.
• Arbetsmiljö förbättrad med en pump som väger mindre än 25 kg.
• Regelbunden sörpling eliminerar fettkakan vilket minimerar underhållsbehovet.
• Pumpen känner själv av eventuell igensättning och kör rengöringssekvens automatiskt.
• Pumpen går automatiskt in i viloläge när den inte används.
• Bättre pumpkurva som klarar de flesta applikationer.

Produkten presenterades i VVS-Forum 10/2017
Xylem
www.xyleminc.com/se
08-475 60 00