Produktkategorier: Spillvatten / VA, Avloppspumpar

Färdigpaketerade pumpstationer för lätt trycksatta avlopp

Compit mini
Publicerad: 04 april 2013

För att tillgodose behoven på marknaden lätt trycksatt avlopp (LTA) lanserar Xylem en ny pumpstation på den svenska marknaden – Flygt Compit mini.

Flygt Compit mini kompletterar Xylems LTA-station Flygt Compit men har mindre installationsdjup för lägre installationskostnader i svårgrävda områden. Den har också som standard en dubbelväggig konstruktion med isolering mellan väggarna och ett låsbart, lukttätt och isolerande lock.

Compit mini finns i tre paket klara för installation:
• Flygt Compit mini Baspaket 1-fas med Flygt tuggerpump DXGM 25-11, 1.1kW, 1-fas.
• Flygt Compit mini Baspaket 3-fas med Flygt tuggerpump DXG 25-11, 1.1kW, 3-fas. Inklusive pumpstyrning FGC 211 och tryckgivare LTU-401.
• Flygt Compit mini Standardpaket med Flygt tuggerpump MP3068-210, 2.4kW, 3-fas. Inklusive pumpstyrning FGC 211 och tryckgivare LTU-401.

Alla pumpstationerna är 800 mm breda, 790 mm höga och levereras med larmvippa.

Produkten presenterades i VVS-Forum 4/2013
Xylem Sverige
www.xyleminc.com/se
08-475 60 00