Produktkategorier: Spillvatten / VA, Avloppspumpar, Avloppsrör

Enklare inkoppling

EZconnex 4-port System
Publicerad: 17 januari 2019

Hos Teddington finns EZconnex 4-port System från SJE-Rhombus.

Systemet ska förenkla dagens krångliga, tidskrävande installationer och underhåll av nivåflottörvakter i pumpgropar och brunnar.

Systemet innehåller monteringsenhet och upphängningskonsol. Monteringsenheten installeras i schaktet eller brunnen och endast en kabel kopplas in i kontrollpanelen. Därefter pluggas nivåvakter med snabbkoppling i de färgmärkta anslutningarna på monteringsenheten och slutligen förs gummidamasken över kontakterna.

Ett EZconnex 4-port System hanterar en till fyra nivåvakter.

Produkten presenterades i VVS-Forum 12/2018
Teddington AB
www.teddington.se
08-505 207 60