Produktkategorier: Spillvatten / VA

Effektiv skruvkompressor luftar

Robox Energy
Publicerad: 23 september 2016

Robox Energy från Robuschi är en skruvkompressor ska ge effektivare luftning med maximal energibesparing vid praktiska förhållanden i reningsverk med stora variationer i dygns- och säsongsbehov. Den ger upp till 30 procent energibesparing och ett större reglerområde med hög verkningsgrad vid alla driftspunkter. Med ett driftsförhållande på 1–5 gånger mellan minsta och högsta flöde får man jämn och idealisk syresättning vid alla förhållanden, uppger leverantören Pumpteknik.

Robuschis nya patenterade lösning med permanentmagnetmotor monterad direkt på kompressoraxeln ger ytterligare energibesparing på upp till 10 procent. Med 3/5-designen på rotorerna har kompressorn lågt driftvarvtal på max 6 000 rpm. Detta innebär att varken remtransmission eller högvarvsväxel är nödvändig, vilket gör transmissionen mer effektiv.

Kompressorn har litet inbyggnadsmått och konstruktion som sparar plats och golvutrymme. Frekvensomriktare och styrskåp kan placeras höger-, vänster- eller bakmonterat, alternativt separat för inbyggnad i centralt styrskåp.

Produkten presenterades i VVS-Forum 9/2016
Pumpteknik AB
www.pumpteknik.com
031-89 48 80