Produktkategorier: Spillvatten / VA, Avloppspumpar

Burk renar avloppet

-
Publicerad: 28 september 2017

4evergreen markbädd på burk passar mindre fastigheter som saknar anslutning till kommunalt avloppsnät.

Reningsprocessen påminner om den traditionella tekniken i en infiltration/markbädd men har mindre ytbehov och är möjlig att underhålla, menar Evergreen.
• Behöver ingen el.
• Tar minimalt med utrymme i anspråk.
• Möjlighet till enkelt underhåll – kan hantera slamflykt.
• Behöver inte grävas om som en vanlig markbädd.
• Tyst under drift.
• Kan kopplas på befintlig trekammarbrunn eller slamavskiljare.
• Inget krav på serviceavtal.
• Testad för fritidsboende med variationsbelastningar upp till 200 procent.
• Certifierad enligt SS-EN 12566-3.

Produkten presenterades i VVS-Forum 9/2017
AB Evergreen Solutions
www.4evergreen.se
08-4100 77 27