Produktkategorier: Spillvatten / VA, Avskiljare

Avskiljer på djupet

CPX
Publicerad: 20 juni 2017

Cipax lanserar en ny slamavskiljare för enskilda avlopp.

CPX Slamavskiljare har tre kammare som ska göra det möjligt att installera ned till 2,9 meters djup. Samtidigt är den mycket lågbyggd för att passa alla system och marktyper, menar Cipax.

Tanken är tillverkad i rotationsgjuten polyeten som gör den helt återvinningsbar. CPX är CE-märkt och godkänd enligt EN 12566-1.

Slamavskiljningsförmågan ligger på 0,11 gram vilket också bidrar till att CPX Slamavskiljare är miljövänlig. Slamavskiljaren har inbyggda lyftöglor för säker och enkel installation. Till tanken följer ett låsbart och barnsäkert lock.

Produkten presenterades i VVS-Forum 6/2017
Cipax AB
www.cipax.se
0175-252 00