Produktkategorier: Spillvatten / VA, Avloppspumpar

Asymmetri hindrar stopp

F-max
Publicerad: 23 september 2016

KSB:s nya friströmshjul för avloppspumpar, F-max, har stort fritt genomsläpp och asymmetriskt skovelarrangemang, som säkerställer att även större fasta ämnen lätt kan passera pumpen. Dessutom är skovlarna utformade för att skapa en virvel som transporterar bort fibrer från pumphjulsnavet till utsidan på pumphjulet.

Enligt KSB kräver pumpar med F-max pumphjul minimalt underhåll. När de roterar utvecklar friströmshjulet en stark virvel som håller de fasta ämnena i pumphuset suspenderade och i kombination med den lutande sugarean genereras en extra spolning. Detta minskar avsevärt risken för igensättning i pumphjulets centrum orsakat av långa fibrer och våtservetter.

För transport av surt avloppsvatten finns även pumphjul av rostfritt och syrafast duplexstål. Det ger skydd mot punktfrätning och spänningskorrosion.

Produkten presenterades i VVS-Forum 9/2016
KSB Mörck AB
www.ksb.se
031-720 24 00