Produktkategorier: Övrigt, Tätningsmedel

Tätar miljövänligt

Xealpro
Publicerad: 23 mars 2018

Xealpro är en ny generation av miljövänliga och universella fogmassor som täcker de flesta behov där silikon används, menar tillverkaren Relekta.

Xealpro kan användas både inom- och utomhus och är certifierad för användning i våtrum, på fasader och glas, samt områden med gångtrafikerade ytor. Den finns i 310 ml patroner med kulörerna antracit, vit, ljusgrå och transparent.

Xealpro innehåller inga flyktiga organiska föreningar (VOC), metyletylketon (MEKO), eller skadliga lösningsmedel enligt BREEAM-NOR:s emissionskrav och är livsmedelsgodkänd, samt uppfyller Bastas kriterier för kemiska produkter. Fogmassan har den högsta klassificeringen för mögelresistens, bra kemikaliebeständighet, är 100 procent luft- och vattentät, UV-stabil och kan tåla temperaturer ned till –15 °C i upp till 14 dagar under förvaring och från –60 till +180 °C i härdat tillstånd.

Dessutom ska den ha god vidhäftning och stark limförmåga mot de flesta material, elasticiteten är 25 procent elasticitet efter härdning.

Produkten presenterades i VVS-Forum 3/2018
Relekta AS
www.tec7.se
031-13 54 90