Produktkategorier: Övrigt, Konsoler och fixturer

System för snabbare takinstallationer

BIS Yeti och BIS Ursus
Publicerad: 17 januari 2019

Walraven presenterar ett system som gör det möjligt att installera rör, el, ventilation, kyla och aggregat utan att ta hål igenom takets känsliga ytskikt.

Hela konstruktionen står på fötter ovanpå taket, utan att fästas i takets bärande konstruktion. Systemets bas består av två lastfördelande fötter, BIS Yeti och BIS Ursus, som båda finns i olika storlekar.

Fötterna kompletteras med skenor och montagedelar ur installationssystemet BIS Rapidstrut för att till exempel bygga olika typer av stativ för aggregat eller rördragning.

Alla delar finns att få med ytbehandlingen BIS Ultra Protect (BUP), som gör att produkterna fungerar i korrosiva miljöer, till exempel utomhus.

En annan fördel är att installatören själv kan bygga stativ eller ramverk för sina installationer när det passar, utan att vara beroende av någon annan.

Produkten presenterades i VVS-Forum 12/2018
Walraven
www.walraven.se
040-36 54 20