Produktkategorier: Övrigt, Övrigt

Nu finns grönare gasol

Ecoblend
Publicerad: 28 maj 2018

AGA Ecoblend består till 20 procent av förnybara råvaror som utvinns delvis av vegeta­biliska oljor och animaliskt fett.

Gasolen minskar koldioxidutsläppen med 19 procent jämfört med konventionell gasol, uppger AGA.

AGA Ecoblends kemiska sammansättning är identisk med konventionell gasol och säljs enligt massbalansprincipen. Det innebär att när en kund eller återförsäljare köper produkten så garanterar AGA att motsvarande mängd grön gasol produceras och allokeras återförsäljaren.

Produkten presenterades i VVS-Forum 5/2018
AGA Gas AB
www.aga.se
08-706 95 00