Produktkategorier: Övrigt, Lim

Limma cellgummi snabbare och renare

RS850
Publicerad: 13 februari 2013

Med Armaflex RS850 ska limning av elastomerbaserade isolering bli snabbare och renare, menar Armacell.

Limmen är tixotropa och har hög viskositet. De släpper ut små mängder lösningsmedel och är därför lämpliga för installationer i verkstäder och begränsade utrymmen.

De är enkomponentslim som kan användas vid temperaturer mellan –40 och +70 °C. Lagringstiden är tre år för Armaflex RS850 och 15 månader för Armaflex Ultima RS850.

Armaflex Ultima RS850 har utvecklats speciellt för installation av Armaflex Ultima och andra isoleringsmaterial baserade på Armaprene syntetgummi. Alla andra Armaflex-produkter, utom HT/Armaflex, kan installeras med hjälp av Armaflex RS850.

 

Produkten presenterades i VVS-Forum 2/2013
Armacell Enterprise GmbH
www.armacell.com
0733-33 95 38