Produktkategorier: Övrigt, Plugg

Enkel plugg stoppar tömning

Yelloc miljöplugg
Publicerad: 28 mars 2013

Yelloc miljöplugg ska förhindra att hydraulolja läcker ut vid maskinreparationer. Men den går också att använda vid VVS-arbeten.

Genom att sticka in pluggen i röret samt trycka och vrida i samma moment så tätar den. Med den kan det till exempel bli enklare att göra arbeten i värme- och kylsystem utan att tappa ur hela systemen.

Yelloc miljöplugg tål de flesta oljor och kemikalier som förekommer i entreprenadbranschen och ska användas för att täta i icke trycksatta system.

Produkten presenterades i VVS-Forum 3/2013
Yelloc AB
www.yelloc.com
0623-60 000