Produktkategorier: Övrigt

Avancerat brandskydd för mindre byggnader

FX1
Publicerad: 29 januari 2015
Schneider Electric har nyligen lanserat ett brandskydd särskilt anpassat för mindre byggnader.

– FX1 är en brandlarmscentral som är gjord för att skapa säkerhet i mindre byggnader. Det kan till exempel handla om förskolor, idrottshallar eller vårdcentraler, som har stora behov av ett bra brandskydd, säger Peter Widström, produktchef på Schneider Electric, i ett pressmeddelande.

Via detektorer i taket känner brandlarmscentralen FX1 om det finns rökutveckling i byggnaden. Då aktiveras ett utrymningslarm och centralen skickar information om branden via en larmsändare till SOS Alarm.

– Systemet är flexibelt genom att man kan programmera in olika automatiska åtgärder som aktiveras vid en möjlig brand. Man kan bland annat stänga av ventilationssystemet eller stänga dörrar för att minska brandens spridning, säger Peter Widström.

Brandlarmcentralen FX1 går också att koppla samman med andra brandlarmsystem som till exempel skyddar närliggande byggnader. FX1 är kompatibel med Schneider Electrics andra enheter i FX-serien och samtliga detektorer i Intelliaserien kan anslutas till systemet. Systemet har också möjlighet att ansluta till överordnat system för fastighetsstyrning, till exempel SmartStruxure eller MLS.

Produkten presenterades i VVS-Forum 1/2015
Schneider Electric Sverige AB
www.schneider-electric.com/se
0155-26 54 00