Produktkategorier: Komponenter, Värme, Pumpar

Våta pumpar för värme och kyla

Calio
Publicerad: 16 oktober 2013
Calio är en ny serie våta cirkulationspumpar från KSB AG. De är underhållsfria och har låg energianvändning, menar KSB.

Calio-seriens mjukvara optimerar olika driftlägen. Förutom vanliga driftlägen med konstanttryckreglering, proportionell tryckreglering och reglering med fasta kurvor, har programvaran en energibesparande funktion kallad Eco Mode som sänker driftkostnaderna markant.

Pumparna har ett integrerat koncept med alla gränssnitt och pumpfunktioner som standard. Några av funktionerna är Modbus, parpumpsfunktion, 0–10 V-styrning, extern start/stopp, driftsignal och larmsignal. Inställningarna görs med en tryck- och vridknapp. Den integrerade displayen visar aktuellt flöde och momentan effekt.

Pumparna är avsedda för kyla eller värme med medietemperaturer från –10 °C till +110 °C. De har värmeisolering som standard och som tillval kan de levereras med diffusionstät isolering för kylapplikationer. Modellprogrammet har sammanlagt 25 storlekar och alla är 1-fas 230 V, 50 Hz och IP44.

Produkten presenterades i VVS-Forum 10/2013
KSB Mörck AB
www.ksb.se
031-720 24 00