Produktkategorier: Värmepumpar

Värmepumpen värmer och kyler under svåra förhållanden

Indigo
Publicerad: 16 december 2014
Swegons nya värmepump Indigo ger värme när utomhustemperaturen går ner mot –23 °C. Snöskydd och isbildningsskydd för kondensvattnet ger god funktion under svåra driftförhållanden.

Indigo finns i två storlekar, med kapacitet upp till 15 kW värme eller 18 kW kyla, och passar för bostadsapplikationer eller små- och medelstora kommersiella applikationer som mindre hotell, kontor eller offentliga byggnader.

För bostadsapplikationer är funktionen för tappvarmvatten extra värdefull, med varmvattenproduktion upp till 60 °C. I kommersiella applikationer är ”plug&play”-kopplingen till Swegons luftbehandlingsagg­regat Gold en tids- och kostnadsbesparande funktion, liksom förmågan att ge både värme och kyla.

– Oavsett applikation, så kommer vissa egenskaper uppskattas speciellt mycket av slutanvändarna, till exempel den låga ljudnivån, vilken åstadkoms genom extra ljuddämpningsmaterial och dubbel upphängning för vibrationsdämpning. Lika låg blir energianvändningen, tack vare Indigos inverter-kompressor, säger Leonardo Prendin, produktchef på Swegon, i ett pressmeddelande.

Produkten presenterades i VVS-Forum 11/2013
Swegon AB
www.swegon.se
0512-32 200