Produktkategorier: Värmepumpar

Trotjänare i ny version

CTC EcoZenith i250
Publicerad: 14 oktober 2013
CTC:s mest sålda luft/vattenvärmepumpar för villor kommer i nya versioner. Ny kompressor och ny fläkt ökar verkningsgraden och ger en väsentligt tystare värmepump, menar företaget.

– Nya CTC EcoZenith i250 ersätter vår trotjänare CTC EcoEl. Vår nya systemtank producerar upp till 65 °C varmvatten, har pekskärm och ny värmepumpstyrning. Det är en flexibel systemtank på 15 kW och ger tillsammans med nya CTC EcoAir en komplett värmepumpanläggning, säger Johan Liljeblad, marknads- och försäljningsdirektör CTC, i ett pressmeddelande.

De tre nya villamodellerna CTC EcoAir har effekterna 6, 8 och 10 kW och flera tekniska förbättringar:
• Verkningsgrad COP: 4,9.
• Buller: på 10 meters avstånd 31, 33 och 33 dBA beroende på effekt.
• Tappvattentemperatur upp till 65 °C.
• Ger värme ner till -22 °C utomhus.

CTC EcoAir kan anslutas till befintlig panna med styr­enheten CTC EcoLogic Pro eller till nya CTC EcoZenith i250 systemtank med inbyggd styrning. CTC EcoZenith i250 har styrfunktion som begränsar eleffekten.

Produkten presenterades i VVS-Forum 10/2013
CTC
www.ctc.se
0372-88 000