Produktkategorier: Kyla / Värmepumpar, Komponenter

Tillval ger variabelt köldbärarflöde

-
Publicerad: 21 oktober 2015

AQS-Produkter introducerar ett nytt energieffektiviserande tillval till alla vätskekylaggregat typ FOCS och TECS från Climaveneta, med kyleffekter från 200 kW och uppåt. Tillvalet gör det möjligt att använda inverterstyrda köldbärarpumpar med variabelt varvtal, i stället för pumpar med konstant varvtal.

Enligt AQS-Produkter kan tillvalet minska pumparnas effektbehov upp till 25 procent av full effekt, beroende på vilket flöde anläggningen är konstruerad för. Den totala energibesparingen beror på hur kylbehovet varierar över tid, men eftersom de flesta vätskekylaggregat arbetar med dellast mesta tiden, blir energibesparingen substantiell.

Tillvalet finns i två olika utföranden, VPF för enkelflödessystem och VPF.D för dubbelflödessystem med primär- och sekundärkretsar.

Produkten presenterades i VVS-Forum 9/2015
AQS-Produkter AB
www.aqsprodukter.se
031-746 40 33