Produktkategorier: Kyla / Värmepumpar, Värmepumpar, Värme

Nya värmepumpar effektiva vid kyligt väder

Nibe F2030/F2040
Publicerad: 31 oktober 2013
Nibe har lanserat två nya luft/vattenvärmepumpar som klarar höga framledningstemperaturer vid lägre utetemperaturer.

Nibe F2030 håller 65 °C framledningstemperatur ner till utetemperaturer på –10 °C och vid –25 °C klarar den 63 °C framledningstemperatur. Årsvärmefaktorn har höjts med 27–35 procent jämfört med Nibes föregångare F2026. COP är 3,22 vid 2 °C utetemperatur och 35 °C framledningstemperatur. Vid 7 °C och 35 °C är COP 4,81 med effekten 7 kW. Nibe F2030 kan kopplas in direkt på ett befintligt värmesystem utan krav på speciella innemoduler, uppger Nibe.

Den inverterstyrda Nibe F2040 är en ny luft/vatten-värmepump anpassad för att arbeta vid varierande utetemperaturer. Enligt Nibe ska den passa hus där en värmepump med vanlig kompressor skulle vara ”för mycket”. COP är 3,89 vid 2 °C utetemperatur och 35 °C framledningstemperatur och 4,74 vid 7 °C respektive 35 °C.

Nibe lanserar samtidigt en ny innemodul, Nibe VVM 310, som är speciellt framtagen för Nibe F2040. Den nya modellen har mycket teknik gemensamt med Nibe VVM 500 som lanserades förra året, bland annat samma menybaserade display. Storleken är 60 x 60 x 180 cm, vattentanken är på 270 liter med integrerad tappvarmvattenslinga vilket ger cirka 300 liter varmvatten vid normalt duschflöde.

Produkten presenterades i VVS-Forum 9/2013
NIBE AB
www.nibe.se
0433-73 000