Produktkategorier: Kyla / Värmepumpar, Kylaggregat

Ny förångare tar bort värmen effektivt

Optigo
Publicerad: 13 mars 2014
Optigoserien är den senaste generationen fläktluftförångare från Alfa Laval. Serien har ny, optimal utformning som ger högre kylkapacitet och lägre elanvändning. De är dessutom lätta att installera och underhålla, uppger Alfa Laval.

De nya dubbelblåsande modellerna CDX (80 bar konstruktionstryck) och CDW, är specifikt utformade för CO2 som köldmedia respektive kylning med sekundär köldbärare. Den tredje varianten, CDE, använder traditionella köldmedier.

Optigo CD används i processrum med krav på låga lufthastigheter och ljudnivåer. Optigo-serien finns dessutom som lågbyggd enkelblåsande modell och som cubic-modell.

Produkten presenterades i VVS-Forum 3/2014
Alfa Laval Nordic AB
www.alfalaval.se
046-36 65 00