Produktkategorier: Kyla / Värmepumpar, Värmepumpar

Nu är värmepumpen större än någonsin

F1355
Publicerad: 22 juni 2020

Nibe F1355 är en stor värmepump med inverterteknik, dubbla kompressorer och möjlighet till multianläggning med upp till nio enheter.

Från att tidigare bara ha funnits i driftintervallet 4–28 kW finns den nu även i 6–43 kW och passar för fastigheter med ännu större uppvärmningsbehov.

Enligt Nibe ger två kompressorer väl anpassad effektreglering och hög driftsäkerhet så F1355 passar fastigheter med större uppvärmningsbehov. Två kompressorer ger även möjlighet att täcka olika behov samtidigt, som till exempel värme- och varmvattenproduktion.

Smart teknik ska göra värmepumpen användarvänlig med bland annat distanskontroll och möjlighet till kontroll över energianvändning. Nibe F1355 har mindre än 5 ton CO2-ekvivalent köldmediemängd per kylmodul och därför inget krav på årlig besiktning.

Produkten presenterades i VVS-Forum 6/2020
Nibe AB
www.nibe.se
0433-73 000