Produktkategorier: Kyla / Värmepumpar, Komponenter, Kylutrustning

Miljösäker blandning och påfyllning

Publicerad: 22 juni 2020

Premas PRE-BW är en komplett CE-godkänd enhet för blandning och påfyllning av frysskyddsvätska i kyl- och värmesystem.

Kärlet är i standardutförande avsedd för vätskor som etylenglykol, propylenglykol och vegacool. För tyngre vätskor som kalciumklorid, hycool, temper, pekasol med flera krävs specialutförande.

PRE-BW kan konfigureras med antingen handpump eller elektrisk pump. Det har inga anslutningar under vätskenivån, vilket minimerar risken för läcka till ett absolut minimum. Det kan kompletteras med tillbehör som vagn, golvstativ, tryckmätare, handpump eller kraftigare elektrisk pump.

Kärlets volym är 60–1 000 liter, högsta arbetstemperatur 35 °C och max drifttryck 6,0 bar.

Produkten presenterades i VVS-Forum 6/2020
PREMA
www.prema.se
0480-560 90