Produktkategorier: Kyla / Värmepumpar, Kylaggregat

Luften kyler vätskan

Publicerad: 17 januari 2019

AQS-Produkter introducerar en ny serie inverterstyrda, luftkylda vätskekylaggregat med propan R290 som köldmedium.

Aggregaten tillverkas av italienska Enerblue och finns i 23 storlekar med kyleffekter 28,8–291 kW.

Alla modeller har bland annat mikrokanalbatterier för minimal fyllnadsmängd och maximal värmeöverföring, plattvärmeväxlare och inbyggd köldmedieläckagedetektor med flera larmnivåer som larmar och bryter elmatningen till kompressorerna vid eventuellt läckage.

Enligt AQS-Produkter finns ett brett sortiment av tillval så att aggregaten kan skräddarsys till aktuell applikation, exempelvis utförande med lägre ljudnivå, korrosionsbehandlade kondensorbatterier, EC-fläktar eller hetgasvärmeväxlare för tappvarmvattenproduktion.

Produkten presenterades i VVS-Forum 12/2018
AQS-Produkter AB
www.aqsprodukter.se
031-746 40 33