Produktkategorier: Kylisolering, Lim

Limma cellgummi utan lösningsmedel

Armaflex SF990 / Armaflex Ultima SF990
Publicerad: 10 oktober 2013
Armaflex SF990 och Armaflex Ultima SF990 lösningsmedelsfria lim för elastomera isolermaterial från Armacell. Enligt Armacell de första lösningsmedelsfria limmen för användning med elastomera isoleringsmaterial.

Armaflex SF990 och Armaflex Ultima SF990 är luktneutrala och frisätter inga hälsovådliga lösningsmedel under användning. Till skillnad från klassiska kontaktlim är de dessutom inte brand- eller explosionsfarliga och kräver därför inte sådana säkerhetsåtgärder under transport.

Enkomponentslim kan användas i drifttemperaturer mellan –30 och +100 °C. Armaflex SF990 lämpar sig för limning av samtliga Armacell-isoleringsmaterial baserade på syntetgummi (med undantag för HT/Armaflex och Armaflex Ultima). Armaflex Ultima SF990 har tagits fram speciellt för limning av Armaflex Ultima och andra isoleringsmaterial som är baserade på Armaprene-syntetgummi.

Eftersom vattenbaserade lim tar längre tid att bearbeta än vanliga kontaktlim rekommenderar Armacell att Armaflex SF990-lim används tillsammans med förlimmade Armaflex-isoleringsmaterial. För Armaflex SF990 har Armacell tagit fram ytterligare monteringsanvisningar utöver de allmänna monteringsanvisningarna för Armaflex.

Produkten presenterades i VVS-Forum 10/2013
Armacell
www.armacell.com
0733-33 95 38