Produktkategorier: Kyla / Värmepumpar, Aggregat, Luftbehandling

Kylmodul för industri och vård

Topvex SoftCooler
Publicerad: 17 december 2014
Systemairs Topvex SoftCooler är en ny kylmodul som finns som tillbehör till de större storlekarna av Topvex TR och SR. Det är en DX-kylenhet komplett med slutet fyllt och driftfärdigt kylsystem.

Installation av enheten är mycket enkel, menar Systemair. Topvex SoftCooler monteras mellan fläktdelarna och det interna styrkablaget inkopplas till Topvex apparatskåp.

Topvex SoftCooler för TR har en by-pass-funktion. Frånluften kan automatiskt ledas förbi kondensorn via ett särskilt spjäll (tillval) när kyla inte behövs. Fläktenergin och driftkostnaderna kan därmed minskas.

Topvex SoftCooler reglerar kyleffekten steglöst inom ett stort område. Tillufttemperaturen kan därmed hållas på en mer precis nivå än andra jämförbara system vilket ger högre temperaturkomfort i lokalen. Steglös reglering medger också att kyleffekten anpassas till det aktuella behovet, vilket påverkar systemets köldfaktor (COP) positivt.

Topvex SoftCooler finns som tillbehör till Topvex TR storlekarna 09, 12 och 15 samt Topvex SR storlekarna 09 och 11. Kyleffekter upp till 25 kW.

Produkten presenterades i VVS-Forum 5/2013
Systemair AB
www.systemair.se
0222-440 00