Produktkategorier: Kyla / Värmepumpar, Kylaggregat

Kyler utan pump

SyCool ITC
Publicerad: 26 april 2018

Från Munters kommer ny kylningsteknik för datacenter. SyCool ITC ska vara en energieffektiv indirekt kyllösning av datacenter som inte kräver vatten, menar Munters.

SyCool ITC, Indirect Thermosiphon Cooling, är till för nya och befintliga datacenter där tillgången till lämplig vattenkälla kan vara begränsad, dyr eller opålitlig. Den patentsökta tekniken använder överskottsvärme från datacentret och en kombination av gravitations- och sifoneffekt för att driva kylcykeln. Kylcykeln fungerar utan pumpar eller kompressorer, vilket ger mycket hög energieffektivitet, enligt Munters.

SyCool finns inledningsvis som ett paketerat AHU-system (Air Handling Unit), medan efterföljande versioner av systemet kommer att omfatta ”Split Systems”. Det är moduler som går att montera över befintliga rör och runt CRAH-enheter (Computer Room Air Handler), vilket ger skalbar kylning både för nybyggnation och för eftermontering.

Produkten presenterades i VVS-Forum 4/2018
Munters Europe AB
www.munters.com
08-626 63 00