Produktkategorier: Kyla / Värmepumpar, Kylaggregat

Kyla för stora datorhallar

G-serien
Publicerad: 26 juni 2013
G-serien är nya datakylaggregat från TPi Klimatimport. De är särskilt konstruerade för den senaste generationens stora serverhallar med separerade fläktar placerade i det upphöjda golvet. Det bidrar till ökad värmeväxlaryta, luftfilter och minskat tryckfall vid utblåset, uppger TPi Klimatimport.

Vid utformningen av G-serien har hänsyn tagits till de höjda servergolven (600–800 mm) för stora serverhallar. Höjningen är nödvändig för kabeldragning och fördelningen av de stora mängder luft som krävs för att kyla servrarna. Detta skapar gott om utrymme under aggregaten som är avsedda för installation på stativ.

Klimataggregaten levereras i två separata delar:
• Behandlingsenhet med större värmeväxlare, batteri, filter och kontrollpanel.
• Stativet innehåller en tilluftsfläkt driven med EC-motor som installeras i det upphöjda golvet. Stativet med fläktarna levereras för att matcha höjden som anges av kunden.
• Batterierna kan göras upp till 50 procent större eftersom fläktarna har separerats. Det minskar även tryckfallet vid utblåset.
• De större luftfiltren ger också mindre tryckfall och deras utbyte för underhåll minskas.

Kylkapaciteten är 60–300 kW och kylarna kan anslutas till system med direktexpansion eller köldbärare.

Produkten presenterades i VVS-Forum 6/2013
TPi Klimatimport AB
www.tpiab.com
08-445 77 90