Produktkategorier: Kyla / Värmepumpar, Värmepumpar

Kompakt värme till större hus

EWWP-KBW1N
Publicerad: 26 oktober 2016

Daikin Hydrocube, EWWP-KBW1N, är en vattenkyld scrollvärmepump med kompakta mått för större fastigheter. Storleken är 60x60x60 cm och är därmed en av de mest kompakta enheterna på marknaden, uppger Daikin.

Den är energisnål, klassad A+, med SCOP 3,49 vid 35 ºC värmebärare och flera värmepumpar kan kopplas samman för effekter upp till 195 kW. Ljudtrycksnivå är 51,3 dB(A) vid 1 m fritt fält. Styrsystemet kan direktanslutas till en Modbus-baserad BMS eller till ett fjärrkopplat användargränssnitt.

Produkten presenterades i VVS-Forum 10/2016
Daikin Sweden AB
www.daikin.se
010-722 24 00