Produktkategorier: Kyla / Värmepumpar, Värmepumpar

Hetvatten med hjälp av koldioxid

QAHV
Publicerad: 20 mars 2017

Mitsubishi Electric lanserar nu fastighetsvärmepumpen QAHV med CO2 som köldmedium.

Värmepumpen passar energieffektivisering i fastigheter med hög- eller lågtemperatursystem där tidigare värmekälla varit olja, el eller fjärrvärme.

QAHV-N560 YA HPB har en nyutvecklad utomhusdel med inverterstyrd scrollkompressor. Enligt Mitsubishi Electric uppnår den ett COP på över 4,0 och kan höja vattentemperaturen från 5 °C till 90 °C utgående temperatur med oförändrad effekt ner till –3 °C utomhus. Men värmepumpen ska även ge hög effekt ned till –25 °C. Till värmepumpen finns en tank anpassad med varmvattenberedning och VVC som tillval. Utgående vattentemperatur eller kapacitet styrs och övervakas via Modbus, analog signal eller via kontroll.

Produkten presenterades i VVS-Forum 2/2017
Mitsubishi Electric Scandinavia
www.mitsubishi­electric.se
08-625 10 00