Produktkategorier: Kyla / Värmepumpar, Kylaggregat, Värmepumpar

Enheter med värme och kyla

Rhoss Compact
Publicerad: 27 oktober 2015

Från TPi Klimatimport kommer Rhoss Compact-Y HT65 och Y-Pack HT65 – en serie luftkylda rever­sibla enhetsaggregat med värmepump och axialfläkt. De kan användas för produktion av värme, kyla och tappvarmvatten med temperatur upp 65 °C.

I serien finns sju modeller av THAEY HT65 och THAETY HT65, med värmeeffekt 42–96 kW och kyleffekt 38–85 kW. Värmepumparna har scrollkompressorer, köldmedium R410A och kompressorutrymmet är ljuddämpat.

Värmepumparna kan användas ned till –20 °C utomhustemperatur. Kondenserings- och förångningskontroll är standard, de levereras även kompletta med elektronisk styrning.

Produkten presenterades i VVS-Forum 10/2015
TPi Klimatimport AB
www.tpiab.com
08-445 77 90