Produktkategorier: Kyla / Värmepumpar, Kylaggregat

Energieffektiv kyla

ESEER på upp till 7,46
Publicerad: 04 mars 2015
AQS-Produkter lanserar FOCS3/W, ett nytt högeffektivt vätskekylt vätskekylaggregat från Climaveneta, med årsgenomsnittlig köldfaktor, ESEER, på upp till 7,46.

Den höga energieffektiviteten har uppnåtts genom optimering av kompressorerna, ny konstruktion av förångare och kondensor samt ett nyutvecklat system för oljeåtervinning från förångaren. Oljeåtervinningen effektiviserar värmeväxlingen och garanterar att kompressorn alltid arbetar med rätt oljenivå.

Aggregatet har inbyggd styrning (0-10 V signal) av externa inverterstyrda pumpar, vilket höjer energieffektiviteten ytterligare, menar AQS-Produkter.

Produkten presenterades i VVS-Forum 2/2015
AQS-Produkter AB
www.aqsprodukter.se
031-746 40 33