Produktkategorier: Kyla / Värmepumpar, Värmepumpar

Effektiv bergvärmepump för villor

Thermia Diplomat Inverter
Publicerad: 21 oktober 2015

Nu lanseras Thermia Diplomat Inverter, en bergvärmepump för den svenska villamarknaden. Värmepumpen har en ny varvtalsstyrd kompressor och ny typ av styrning som gör att effekten kan anpassas till det rådande behovet, vilket ska ge en mer flexibel och ekonomisk uppvärmning.

Enligt Thermia visar tester att Diplomat Inverter är den mest effektiva värmepumpen på marknaden. Årsvärmefaktorn ska dessutom bli ännu högre i verklig drift eftersom standardmetoden för att mäta årsvärmefaktor inte klarar av att mäta den extra effekt som Thermias varmvattenproduktion med hetgasväxlare ger. Teknik ger extra mycket varmvatten till mycket låg kostnad, något som alltså inte syns i standardberäkningen för årsvärmefaktorn, uppger Thermia.

Produkten presenterades i VVS-Forum 9/2015
Thermia Värmepumpar
www.thermia.se
0570-813 00