Produktkategorier: Kyla / Värmepumpar, Kylaggregat

Bättre kyla i apparatrummen

P-serien
Publicerad: 17 juni 2015

Nu kommer kylaggregaten i P-serien från Tecnair LV med uppgraderad konstruktion. Denna serie datakylaggregat skiljer sig märkbart från standard­aggregat för klimatkontroll genom dess konstruktion och karaktäristiska drift, uppger importören TPi Klimatimport.

Aggregaten är optimerade för användning i datacentraler samt centraler inom telefoni, kontrollrum för kraftverk samt andra områden där det förekommer värmebelastningar. De passar även andra applikationsområden som optik, elektronik, elektromedicinsk utrustning, elektronisk produktion och liknande.

Bland förbättringarna finns:
• Nya EC-fläktar.
• Temperaturgivare för tilluft är numera standard.
• Aggregat för köldbärare har nu 3-vägs modulerande ventil som standard.
• DX-versioner har elektroniska expansionsventiler som standard.
• Ny elvärme med två olika storlekar för att erhålla 3-stegs reglering.
• Nytt tillbehör för kontroll av extern kondensor med EC-fläktar (0–10 V signal).
• Ny mikroprocessor, Surveyevo.

Produkten presenterades i VVS-Forum 6-7/2015
TPi Klimatimport AB
www.tpiab.com
08-445 77 90