Stopp i avloppet orsakade tvist om rotavdrag. Foto: Getty Images

”Om kunden velat ha rotavdrag hade vi tackat nej till jobbet”

Publicerad: 30 april 2020 Text: Eva-Maria Fasth

En villaägare i Storstockholm krävde rotavdrag i efterhand av rörinspektionsföretaget som undersökt avloppet. Men det gick företaget inte med på.

Villaägaren anlitade företaget Rör & Ledningsinspektion i Stockholm för att åtgärda stopp i avloppet.

VVS-företag krävdes på 240 000 kronor för vattenskada
Krävde att få golvbrunnen ominstallerad - efter tio år

När företaget skickade en faktura på 8 963 kronor ville kunden att företaget skulle dra av 30 procents rotavdrag,  2 151 kronor.

Något som Rör & Ledningsinspektion i Stockholm vägrade att göra.

– Det går inte att utgå från att en kund vill ha rotavdrag. Om kunden hade sagt det från början så hade vi tackat nej till jobbet eftersom den administrativa kostnaden för just den här typen av arbete är för hög för företaget, säger Kenneth Andersson på Rör & Ledningsinspektion i Stockholm.

.VVS-företagare om vattenskadetvist: "Man får lägga sig platt"

Då anmälde kunden företaget till Allmänna reklamationsnämnden (Arn) och krävde att företaget betalade henne 2 151 kronor, det vill säga samma summa som för rotavdraget.

Arn gick på företagets linje och konstaterade att ett bolag inte är skyldigt att erbjuda rotavdrag, utan det är upp till konsumenten att undersöka möjligheten till sådana avdrag. Något som inte gjordes förrän efter att jobbet var klart i det här fallet.

Arn avslog därmed villaägarens krav.

Fler nyheter