Foto: GettyImages

Låg smittorisk med välskött ventilation

Publicerad: 07 april 2020 Text: Jan Fredriksson

Fastighetsdriften har viss betydelse för hindrande av coronavirusets spridning. Europeiska VVS-tekniska föreningen Rehva ger råd i dessa oroande tider.

Europeiska VVS-tekniska föreningen Rehva har gått igenom studier av coronavirusets spridning och sammanfattat vilka risker det finns i byggnader. Enligt Rehva kan det finnas en mindre risk att covid-19 kan spridas via luftsmitta vid andra situationer än vid vård av patienter.

Rehva påpekar att de viktigaste förebyggande åtgärderna trots allt är att undvika närkontakt och ha god handhygien.

VVS-arbete i pandemitider: ”Vi har tillsatt två VVS-montörer till fältsjukhuset i Göteborg”

Några viktiga punkter ur sammanfattningen:

  • Kontinuerlig ventilation minskar risk för exponering. Alternativet är att ta ventilationen i drift några timmar före och efter arbetsdagen.
  • Använd inte cirkulationsluft.
  • Fönstervädring kan förbättra ventilationen, speciellt i byggnader med självdrag.
  • Luftfuktigheten påverkar inte viruset, fuktigheten kommer endast att bromsa viruset när relativ luftfuktighet överstiger 80 procent.
  • Rumstemperaturen är irrelevant, viruset påverkas först när temperaturen är över 30 °C.
  • Låg luftfuktighet minskar andningsvägarnas motstånd mot viruset, men det finns inget behov av luftfuktighetskontroll.
  • Rengöring av kanaler påverkar inte spridningen av viruset.
  • Ventilationssystemets filter har inte betydelse för spridning av viruset (partikelstorlek 80–160 nm).

Rehva uppmanar att kontrollera funktionen noggrant om det finns misstanke att roterande värmeväxlare i ventilationssystemets värmeåtervinning läcker mellan från- och tilluft. Om det läcker bör värmeväxlaren förbikopplas.

Enligt Rehva har betydelsen av smittspridning via droppar som uppstår vid spolning av WC ännu inte beaktats.

Läs mer hos Rehva.

Fler nyheter