Quiz: Testa vad du förstår av VVS-norska

Publicerad: 24 april 2019 Text: Eva-Maria Fasth

NORGEJOBB. Många VVS-ord liknar varandra på svenska och norska, medan andra känns helt främmande. Vet du till exempel vad en bøttekott är?

Fler nyheter