Foto: iStock

Snabbväxare i konkurs

Publicerad: 26 oktober 2018 Text: Klas Sörbo

VVS-installatören omsatte närmare 40 miljoner kronor 3,5 år efter starten. Nu har företaget gått i konkurs.

Linköpingsföretaget Servonsite Sverige försattes i konkurs vid Linköpings tingsrätt den 23 oktober. 

Bolaget startade under andra halvåret 2014 och hade ett 20-tal anställda enligt konkursansökan. I verksamheten ingår service och installation av kommersiell kyla, värmepumpar, storkök och vitvaror.

Läs mer: Därför gick Värmecenter i konkurs

2017 omsatte Servonsite, som då hette Senzum Field Service, cirka 36 miljoner kronor med 31 anställda. Samma år redovisade bolaget ett nollresultat efter två förlustår i rad.

2016 blev förlusten efter finansnetto 260 000 kronor och under det förlängda räkenskapsåret 2014/2015 var förlusten 900 000 kronor.

Under första halvåret 2017 genomförde bolaget ett stort installationsprojekt i Uppsala, som sysselsatte en stor del av teknikerkapaciteten, skriver bolaget i årsredovisningen för samma år.

"Projektet var kostnadskrävande och medförde att bolagets egna kapital förbrukades till mer än hälften”, uppger företaget.

Tilläggsfakturering för projektet resulterade dock i att det egna kapitalet återställdes. 

"I och med att bolaget befinner sig i en tillväxtfas, innebär det att kostnader för rekryteringar, utbildningar och system periodvis leder till höga uppstartskostnader, vilket kortsiktigt påverkar bolagets resultat negativt", fortsätter företaget.

Läs mer: Skatteverket begärde VVS-bolag i konkurs

Hans Roth vid Advokatfirman Sandberg & Partners i Linköping har utsetts till konkursförvaltare. 

Fler nyheter