Britta Permats, vd på Svensk Ventilation. Foto: Mats Åsman

Över 50 procent har bytt till FTX

Publicerad: 03 januari 2018 Text: Eva-Maria Fasth

Branschen bekräftar bilden som Industrifaktas undersökning gav och som VVS-Forum skrev om i går. Fastighetsägare prioriterar ventilation när det gäller uppgradering av installationer.

Britta Permats, vd på branschorganisationen Svensk Ventilation, är inte överraskad att ventilationsanläggningar hamnar högst upp på listan över uppgraderingar och byte av installationsutrustning.

Allt enligt Industrifaktas nya undersökning.

Läs mer: Installationerna som uppgraderas mest

– Jag är inte förvånad att ventilation är i topp. Vi vet sedan tidigare att befintliga installationer behöver injusteras, men också att det finns många äldre ventilationssystem som behöver bytas ut, säger hon.

I Svensk Ventilations rapport från november 2016, ”Redo att växla upp”, nämner fastighetsägarna att ventilationsåtgärder tillhör de vanligaste insatserna för energieffektivisering i miljonprogramområden.

Men det är bara hälften som har infört den modernaste ventilationen.

Läs mer: Så undviks kulturkrockar i underjorden

– Dessutom tror jag att medvetenheten bland fastighetsägarna har ökat när det gäller ventilationens betydelse. Bra ventilation är i sig också en förutsättning för bra inomhusluft, inomhusklimat och komfort, menar Britta Permats.

Läs mer: Nya energikrav på installationsprodukter

Undersökningen visar bland annat följande:

  • Förändringar i ventilationssystemen är vanliga åtgärder hos framför allt de allmännyttiga fastighetsbolagen.
  • Två av tre fastighetsbolag uppger att de har justerat ventilationsflödena.
  • Drygt 50 procent har infört ventilationssystem med värmeåtervinning, FTX.
  • Över hälften har bytt till energieffektiva fläktar. Behovsstyrda fläktar är en annan vanlig åtgärd.
  • Bristande finansiering, tidsbrist och att andra åtgärder prioriterats är de viktigaste skälen till att fler energieffektiviserande åtgärder inte genomförts.
  • Olönsamhet på grund av låga energipriser anges också som skäl.
  • Tidsbrist hos entreprenörer är även det en orsak till att det inte går att energieffektivisera.

Läs mer om Svensk Ventilations undersökning här.

Fler nyheter

De gör gott i coronakrisen

01 apr 2020 | Hjärtat är stort hos landets VVS- och byggföretag. Det är många som vill bidra med personal och material till sjukvården i coronakrisen. VVS-Forum...