Energieffektivisering med 50 procent till 2030

Publicerad: 28 november 2016 Text: Eva-Maria Fasth

Är 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Det har regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kommit överens om.
– I somras kom vi överens om tillförsel av el och hur överföringssystemet ska utvecklas. Nu har vi också kommit överens om att sätta ett mål för energianvändningen i Sverige, säger energiminister Ibrahim Baylan (S).

Målet för energieffektivisering ligger i linje med EU:s ambition om 30 procent minskad absolut energianvändning till 2030. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP.

Redan den 10 juni 2016 slöt regeringen och allianspartierna, utom Folkpartiet, en ramöverenskommelse om energipolitiken. Överenskommelsen ska ge långsiktighet i energipolitiken och skapa förutsägbarhet för såväl energimarknadens aktörer som för samhället.

"Jag tror personligen att den snabba tekniska utvecklingen med smarta nät, smartare och mer effektiva apparater eller maskiner i industrin, bilar som kan kommunicera bättre med varandra. Det ger helt nya möjligheter till effektivisering", säger Ibrahim Baylan.

Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering, som alltså inte fastställs av riksdagen.

– Ett lyckat arbete med energieffektivisering stärker Sveriges konkurrenskraft, minskar miljöpåverkan och skapar många nyttor i samhället, menar regeringen i ett pressmeddelande.

Hans Nilsson, ordförande i Energieffektiviseringsföretagen, kommenterar överenskommelsen så här:

– För oss alla som arbetar med att realisera de enorma potentialer till effektivare användning är det nya målet en bekräftelse och uppmaning. Formuleringen med intensitetsmål är relativ. Resultatet beror på den ekonomiska utvecklingen och dess karaktär. Den oekonomiska energianvändningen är emellertid reell och påtaglig. 

 

FAKTA/ENERGIÖVERENSKOMMELSEN

I juni träffade regeringen överenskommelse med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om energipolitiken, där bland annat följande ingick:

  • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
  • Målet är att Sverige ska ha hundra procent förnybar elproduktion år 2040.
  • Inom ramen för maximalt tio kärnkraftsreaktorer ska nybyggnation tillåtas på befintliga platser.
  • Elcertifikatsystemet ska förlängas och utökas med 18 terawattimmar (TWh) nya elcertifikat till 2030.
  • Ett särskilt energieffektiviseringsprogram för den elintensiva svenska industrin bör införas.
Fler nyheter