Indoor Energys vd Mats Bjelkevik. Foto: Indoor Energy

Indoor Energy tar över Imtech VS-tekniks kylverksamhet

Publicerad: 14 januari 2015
Från och med 1 februari överlåter Imtech VS-teknik sin kylverksamhet, tidigare NVS-filialen Hansson Kyl, till Indoor Energy Services. Genom affären breddas Indoor Energys kylverksamhet till att omfatta hela kedjan från projektering till service inom både komfort- och industrikyla. Verksamheten kommer sammanlagt att ha drygt 50 certifierade kyltekniker.

Genom förvärvet övergår Imtech VS-tekniks personal inom kyla med placering i Stockholm och Uppsala till Indoor Energy. Den förvärvade verksamheten kommer bland annat bidra med spetskompetens inom stora och medelstora värmepumpinstallationer samt projektering av kylanläggningar, uppger Indoor Energy i ett pressmeddelande.  Därigenom breddas företagets erbjudande.

– Detta förvärv är ett viktigt steg i vår strategi. Vi har redan i dag en stark organisation för såväl komfortkyla och industrikyla, säger Indoor Energys vd Mats Bjelkevik i pressmeddelandet.

Samtidigt överlåts alla kylavtal och pågående arbeten inom kyla.

– Att bli en del av Indoor Energy, som är ett företag med ett tydligt fokus på bland annat kyla, känns helt rätt säger Bo Berglund, som i egenskap av filialchef Stockholm Kyla är ansvarig för Imtech VS-tekniks kylverksamhet.

Bo Berglund kommer efter förvärvet att ansvara för större kyl- och värmepumpentreprenader på Indoor Energy. 

Indoor Energy Services Sweden är ett privatägt service- och installationsföretag med verksamhet inom kyla, värme, ventilation, styr och energi. Företaget har cirka 130 anställda och kontor på fem orter: Stockholm, Uppsala, Nyköping, Örebro och Karlstad. 

Fler nyheter