VVS-ingenjör är ett bristyrke under 2015. Foto: Colourbox

Goda utsikter för VVS-ingenjörer

Publicerad: 15 januari 2015
Både VVS-ingenjörer och VVS-montörer är yrken med goda utsikter att få jobb under 2015. Allt enligt Arbetsförmedlingens nya rapport ”Var finns jobben?” som visar på en tillväxt av jobben hos både privata och offentliga arbetsgivare under 2015.

Arbetsförmedlingen konstaterar att den stora jobbtillväxten kommer att ske inom yrken med tjänsteinriktning. Däremot fortsätter sysselsättningen att falla för yrken inom industriell tillverkning.

– Vi ser att utbildning och erfarenhet blir allt viktigare för den som söker ett arbete. Den starkaste tillväxten väntas inom yrken som kräver utbildning på eftergymnasial nivå, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Bäst möjligheter till jobb finns för ingenjörer samt inom områdena pedagogiskt arbete, hälso- och sjukvård, data/IT eller bygg- och anläggning.

Arbetsförmedlingens rapport visar också att fyra av de yrkesförberedande programmen på gymnasiet kommer att ge goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt. Det gäller utbildningar inom omvårdnad, bygg och anläggning, industri samt inom fordon och transport.

– Det viktigaste rådet är att slutföra sin gymnasieutbildning. Den som saknar en gymnasieutbildning har allra svårast att få fotfäste på arbetsmarknaden, konstaterar Håkan Gustavsson.

 

Exempel på bristyrken på eftergymnasial nivå

 • VVS-ingenjörer.
 • Civilingenjörer, bygg och anläggning.
 • Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker.
 • Civilingenjörer, elkraft.
 • Civilingenjörer, elektronik och teleteknik.

 Exempel på bristyrken inom övriga utbildningsnivåer

 • VVS-montörer.
 • Byggnadsplåtslagare.
 • Isoleringsmontörer.
 • Installationselektriker.
 • Styr- och reglertekniker.

 Exempel på bristyrken på 5–10 års sikt

 • Gymnasielärare i yrkesämnen.
 • Flertalet byggyrken.
Fler nyheter