Från vänster Robin Boheman, förvärvs- och affärsutvecklingsansvarig på Instalco, LG Contractings huvudägare Ove Gustafsson och Klas Larsson samt Instalcos koncernchef Per Sjöstrand. Foto: Instalco

Instalco köper LG Contracting

Publicerad: 29 april 2015 Text: Klas Sörbo

Instalco-koncernen köper VS-installatören LG Contracting med huvudkontor i Karlstad och filial i Örebro. Det brutna räkenskapsåret 2013/2014 omsatte LG Contracting cirka 110 miljoner kronor med 33 anställda och dotterbolaget LG Contracting i Örebro cirka 24 miljoner kronor med tolv anställda. Instalcos koncernchef Per Sjöstrand värdesätter att LG Contracting arbetar mycket i partneringprojekt.

LG Contracting startades 2001 av Ove Gustafsson och Klas Larsson. 2012 öppnades en filial i Örebro med Andreas Timmermann som chef.

– Förvärvet ger oss en ytterligare möjlighet att växa och säkerställer att LG Contracting kommer att få fortsätta i sin nuvarande verksamhet. Vår personal och kunder kommer nog inte märka någon större skillnad utan vi kommer fortsätta arbeta på vårt arbetssätt, säger LG Contractings huvudägare Klas Larsson och Ove Gustafsson i ett pressmeddelande från Instalco.

Klas Larsson och Ove Gustafsson kommer liksom de övriga ägarna att fortsätta i sina nuvarande roller. Verksamheten i bolaget kommer att bedrivas som tidigare och inga förändringar kommer att ske i organisationen eller i pågående projekt. Klas Larsson samt flertalet av de nuvarande delägarna bli också delägare i Instalco-koncernen.

– LG Contracting arbetar mycket i så kallade partneringprojekt vilket vi ser väldigt positivt på och vi ser fram emot att dra nytta av den kompetensen i gruppen. Vi tänker oss också ytterligare etableringar för LG Contracting i Västsverige, säger Instalcos koncernchef Per Sjöstrand.

Instalco-gruppen består sedan tidigare av Expertkyl i Göteborg, Klimatrör i Stockholm, OTK Klimat Installationer i Enköping, PoB:s Elektriska i Uppsala, Rörgruppen i Sollentuna, Rörläggaren i Malmö, Orab Entreprenad i Gävle, Tofta Plåt & Ventilation i Lidköping och VVS-Metoder Stockholm.

Fler nyheter